23rd of November, 2019
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas
27th of September, 2019 - 29th of September, 2019
KTU Faculty of Mechanical Engineering and Design